About us

Creating next generation products & solutions

We develop in Salesforce

Öhlmér Utveckling AB is a family company with high solidity and six employees. Certified Salesorce developers. We have experince from all parts of system development such as requirements specification, architecture, team leading, interaction design and customer installation. The goal is to solve our customers’ system development problems through creative solutions using both new and old technology so that the need of our customers will be satisfied as efficient as possible.

Sustainability Policy

Our Sustainability Policy (Swedish) is available for download below.
Ohlmer_Utvecklings_hallbarhetspolicy (PDF)

We work at Öhlmér Utveckling

 

 • Simon Öhlmér
  CEO and developer

 • Torbjörn Dunér
  Developer

 • Andreas Englund
  Developer

 • Jakob Skogby Steinholtz
  Developer

 • Sofia Selenius
  Developer

 • Johannes Svensson
  Developer

 • Filip Hultgren
  Developer

 • Anders Göransson
  CMO

 • Emma Wallin
  Communicator

Contact us

Do not hesitate to contact us if you have any questions

Call or email us

Contact us if you have any questions

 

Email us
Call us
073-200 99 99

We are experts in Salesforce

Want to find new business opportunities, improve the understanding of your customers, create meaningful customer interactions or improve the efficiency of your sale team productivity?
Contact us

This is what we do

We build apps on the SalesForce platform that solve your needs in marketing, sales and support. It brings together all your customer information in a single, integrated platform that enables you to build a customer- centred business from marketing right through to sales customer service and business analysis. This gives you more complete understanding of your customers to drive your business’s success.
SalesForce

The cloud-based CRM-software is fast secure and doesn’t require hardware or software maintenance. With SalesForce solutions, every team has access to the most up-to-date and reliable data, anywhere,any time, from any device. Salesforce applications are the ideal scalable solution for small businesses and large enterprises alike.

We are also solving other IT-needs

We are experts in:

 • iPhone
 • Android
 • Full-Stack development 

See more in the staff CVs

References

Our customers are most important for us. Here are some of our current customers.

Vi är en Salesforcepartner med certifierade konsulter

Öhlmér Utveckling är en registrerad Salesforcepartner med certifierade konsulter i Uppsala och Stockholm. Vi kan hjälpa er utveckla befintliga och nya system efter era behov. 

Öhlmér Utveckling har gått igenom en Vi har god erfarenhet av utveckling och konfiguration av Salesforce. Alla våra konsulter är certifierade

Kontakta oss

Det här gör vi

Vi tar fram en tillämpning av Salesforce programvaran som tillgodoser dina behov när det gäller marknadsföring, säljarbete och support. En tillämpning som passar antingen för en liten, medelstor eller stor organisation. Aktiviteterna bryts ned i ett antal breda kategorier. I tillämpningen identifieras standardobjekt,  analyseras samband, bearbetas data och önskad information kan beställas. Vi tar fram en skalbar lösning som passar din organisations behov.
Salesforce

Salesforce baseras på molntjänster, som innefattar såväl mjukvara som plattform och infrastruktur. Som användare behöver man inte bekymra sig om de olika delarna, utan tjänsterna kan användas från de egna mobiltelefonerna, paddorna, datorerna och skrivarna

Vi kan också lösa andra IT-behov

Vi är också experter på:

 • iPhone
 • Android
 • Full-Stack utveckling

 Se vidare i våra medarbetares CV

Referenser

Våra kunder är det absolut viktigaste för oss. Här är några av våra samarbetspartners.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Skriv eller ring till oss

Hör av dig om du har några funderingar.

 

Maila oss
Ring oss
073-200 99 99

Om oss

Skapar nästa generationens produkter och lösningar

Vi utvecklar inom Salesforce

Öhlmér Utveckling AB är ett Uppsalabaserat familjeföretag med hög soliditet och sex anställda. Certifierade SalesForce-utvecklare. Vi har erfarenhet från alla led i  systemutveckling, t ex kravhantering, arkitektur, team ledning, testning, interaktionsdesign och installation hos kund. Vi har lätt att förstå existerande lösningar och lätt att samarbeta. Mälet är att lösa kundernas problem inom systemutveckling genom kreativa lösningar där både ny och gammal teknik används så att kundernas behov tillgodoses så effektivt som möjligt.

Hållbarhetspolicy

Nedan kan Öhlmér Utvecklings hållbarhetspolicy laddas ned.
Ohlmer_Utvecklings_hallbarhetspolicy (PDF)

Vi arbetar på Öhlmér Utveckling:

 

 • Simon Öhlmér
  VD och utvecklare

 • Torbjörn Dunér
  Utvecklare

 • Andreas Englund
  Utvecklare

 • Jakob Skogby Steinholtz
  Utvecklare

 • Sofia Selenius
  Utvecklare

 • Johannes Svensson
  Utvecklare

 • Filip Hultgren
  Utvecklare

 • Anders Göransson
  Försäljningschef

 • Emma Wallin
  Kommunikatör

Certifierad Salesforce konsultpartner i Uppsala och Stockholm
About Öhlmér Utveckling

Öhlmér Utveckling is expert in SalesForce and CRM solutions as well as all parts of system development. We understand easily existing solutions. Our goal is to solve our customers’  problems in IT and telecom through creative solutions using both new and old technology so that the need of our customer will be satisfied as efficient as possible.

Change language